สวัสดิการ

• ค่าครองชีพ
• ค่าโทรศัพท์ (ตามเงือนไขของบริษัท)
• ตรวจสุขภาพประจำปี
 
• เบี้ยขยัน 1,000-1,200-1,500 บาท
• ประกันชีวิตกลุ่ม / ประกันชีวิตรายบุคคล 100,000  บาท
• งานเลี้ยงประจำปี
• ช่วยเหลืองานศพบิดา-มารดา/คลอดบุตร/แต่งงาน
• โบนัส
• ของขวัญประจำวันเกิด
• ค่าคอมมิชชั่น   (ตามเงื่อนไขของบริษัท)
 

ติดต่อฝ่ายบุคคล 

บริษัท เอสซี เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตำแหน่งงาน

JOB POSITION

ผู้จัดการแพล้นคอนกรีต

ผู้จัดการแพล้นคอนกรีต

เจ้าหน้าที่วางแผนจัดส่ง (call center)

เจ้าหน้าที่วางแผนจัดส่ง (call center)

QC. ตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต

QC. ตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต

พนักงานขับรถจัดส่งคอนกรีต

พนักงานขับรถจัดส่งคอนกรีต

พนักงานฝ่ายผลิต

พนักงานฝ่ายผลิต

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

เจ้าหน้าที่การเงิน AP

เจ้าหน้าที่การเงิน AP

Inter trade จัดซื้อระหว่างประเทศ

Inter trade จัดซื้อระหว่างประเทศ

ธุรการ (ทุพลภาพ)

ธุรการ (ทุพลภาพ)

Schedule a Visit